Lastearst Reet Raukas

Põnni lastetoidud on valminud koostöös lastearst Reet Raukasega, kes lõpetas 1987. aastal cum laude Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatria erialal.

Täna töötab dr Raukas Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus lastearstina ning viib lektorina läbi imiku toitmist käsitlevaid täienduskursuseid Ida-Tallinna keskhaigla koolituskeskuses. Samuti osaleb ta uute Eesti toitumissoovituste koostamise töörühma tegevuses.

Reet Raukas on Eesti Lastearstide Seltsi poolt koostatud juhendi „Imiku toit ja toitumine“ üks autoritest ning lisaks sellele veel kaheksa lapse toitmist või tervist käsitleva raamatu autor või üks kaasautoritest. Dr Raukaselt on laste tervist puudutavatel teemadel ilmunud arvukalt artikleid ka ajakirjanduses.